Zasięg
Zasięg
redakcja
Redakcja
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Reklama
Reklama
Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 29 marca 2019**Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 29 marca 2019**Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 29 marca 2019 **


wydanie piaseczynsko-ursynowskie (nr 701), 2018-01-12
Gmina wygrała z Kwirytą

LESZNOWOLA Tydzień temu w Sądzie Okręgowym w Warszawie zapadł nieprawomocny, korzystny dla samorządu wyrok w procesie, w którym gmina Lesznowola oskarżyła Stowarzyszenie Pełnoprawni Obywatele Kwiryta o naruszenie jej dóbr osobistych

Gmina pozwała stowarzyszenie za rozpowszechnianie krytycznych publikacji, dotyczących kondycji finansowej samorządu, które miały zawierać nieprawdziwe informacje. Konkretnie chodziło o opublikowany na stronie stowarzyszenia raport, dotyczący gminnych finansów w latach 2011-2015. Twórcy raportu dowodzili m.in., że w 2012 roku gmina stanęła na skraju bankructwa, a jej zadłużenie pod koniec 2015 roku wyniosło aż 195 mln zł! Te informacje bardzo poruszyły, ale też podzieliły mieszkańców Lesznowoli. Gmina uznała publikację za niezgodną z prawdą i skierowała sprawę na drogę sądową.
Pierwsza rozprawa przed Sądem Okręgowym odbyła się w listopadzie 2016 roku. Zarówno powód jak i pozwany podtrzymali swoje stanowiska, a propozycja ugody została odrzucona. Później sędzia Ewa Jończyk przesłuchiwała świadków, wójt Lesznowoli Marię Jolantę Batycką-Wąsik oraz Jacka Barcikowskiego, prezesa Kwiryty. Na początku stycznia odbyło się ogłoszenie wyroku, który okazał się niekorzystny dla stowarzyszenia.

Muszą zapłacić i usunąć skutki prawne
Sędzia Ewa Jończyk nakazała stowarzyszeniu opublikowanie na stronie internetowej Kwiryty przeprosin (na okres 7 dni) za naruszenie jej dóbr osobistych. Ponadto zasądziła od pozwanego stowarzyszenia kwotę 10 tys. zł na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża oraz dodatkowo 3637 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. – Sąd stanął na stanowisku, że żądanie strony powodowej jest jak najbardziej zasadne – mówiła w uzasadnieniu wyroku sędzia. – Zarzucenie gminie, że prowadzi działalność sprzeczną z zasadami i powierzonymi jej zadaniami narusza jej dobra osobiste. Sąd docenia, że strona pozwana interesuje się działalnością gminy i dba o jej transparentność. Gdyby jednak zaprosiła gminę do dyskusji i publicznie zgłosiła swoje wątpliwości to zupełnie inaczej brzmiało by dzisiaj orzeczenie sądu. 10 tys. zł to kwota bardzo mała w stosunku do zakresu naruszenia dóbr osobistych gminy. Z tego względu sąd uwzględnił to żądanie w całości. Nie można pewnych, bardzo mocnych słów używać pod adresem innych podmiotów prawa. To nie jest tak, że prawo do krytyki może być nieograniczone.

Kwiryta zapowiada apelację
– Uważam, że wyrok jest jak najbardziej sprawiedliwy – komentowała po wyjściu z sali sądowej gminna prawnik Teresa Piekarczyk. – Sąd wskazał, że można krytykować gminę, ale w granicach, które przewidują przepisy.
Zupełnie inne wrażenia miał prezes Jacek Barcikowski. – Jestem zaskoczony decyzją sądu – mówił. – Czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku, będziemy się od niego odwoływać. Niezrozumiałe jest dla mnie odrzucenie przez sąd wniosku stowarzyszenia o powołanie biegłego, który mógłby potwierdzić zawarte w raporcie tezy. Ciekawy też jestem jak sąd uzasadni bezprawność zawartych w raporcie opinii, że wójt gminy Lesznowola podjęła decyzję o budowie Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle za ok. 95 mln złotych bez zagwarantowanych środków na ten cel oraz o nieuzasadnionym umarzaniu podatków firmom z Wólki Kosowskiej.
Swego oburzenia nie krył też reprezentujący stowarzyszenie adwokat Wojciech Sawicki. – Jesteśmy rozczarowani orzeczeniem sądu pierwszej instancji – mówił. – W naszej ocenie sąd nie zbadał w sposób wnikliwy przedstawionego materiału dowodowego, nie wgłębił się w dokumenty i nie przeanalizował wiedzy, która z tych dokumentów wynika. Poczekamy na uzasadnienie pisemne orzeczenia i będziemy wnosili o apelację. Ten wyrok nie jest prawomocny i na razie stowarzyszenie do niczego nie jest zobowiązane.
Tomasz Wojciuk

tagi:    ochrona dóbr gminy    wyrok

Brak komentarzy

dodaj komentarz
komentarz będzie widoczny po akceptacji przez administratora
nick:
Komentarz:

wprowadź liczbę z obrazka pomniejszoną o "jeden":         

Wydanie:
PIASECZYŃSKO-URSYNOWSKIE
· Powstanie ośrodek tenisowo-sportowy
· Rozmawiali o mieście przyszłości
· Śmieci jednak zdrożeją. Teraz czas na przetarg!
· Za drogie ścieki? Wójt chce negocjować z burmistrzem
· Wybrano konstancińską radę seniorów
· Pożegnanie dyrektor MGOPS-u
· Powiatowy „szczyt” i wiele problemów do omówienia
· Będzie dach jak sąd pozwoli
· Burmistrz stawia na ekologię
· Klub seniora tylko dla wybranych?
· Starostwo na celowniku prokuratury
· Zainwestują w drogi i oświatę
· Radny został wiceburmistrzem
· W tym roku ratusz wyda ponad 0,5 mld zł
· Sławomir Szymaniak nowym wicewójtem Prażmowa
· Po miesiącu nowa koalicja
Wydanie:
PRUSZKOWSKO-GRODZISKIE
· Muzyk, dziennikarz, a teraz sekretarz
· Prezydent przedstawił swoich zastępców
· Jest już projekt budżetu na przyszły rok. Będzie sporo inwestycji
· Kadencję czas zacząć
· Padły ostatnie kobiece bastiony
· Poznaliśmy nowego prezydenta, wójta i burmistrza
· Wybory: cztery formacje w starostwie
· Krajobraz po wyborach
· Kto na burmistrza, kto na wójta?
· Za wodę jak za zboże?
· Radni bronią kolegi do końca
· W Komorowie powstanie Dzienny Dom Seniora
· Zarząd powiatu bez absolutorium
· Będzie za co budować basen
· Większość radnych broni kolegi
· Czy wójt pobierał dwie pensje?
Wydanie:
GRÓJECKIE
· Czy Warka będzie eko..?
· W sprawie szpitala starostwo błądzi we mgle...
· Nasze Czasy mają dość koalicji z PiS?
· Warka – turystyczna perła Mazowsza
· Powiat w chocholim tańcu
· Budżet powiatu na wesoło
· Zagospodarowanie Słomczyna jest najważniejsze
· Absolutorium dla starosty
· Budżety uchwalone
· Natura przejmuje gospodarkę odpadami
· Finansowy krach nie grozi powiatowi grójeckiemu
· Finanse to skomplikowana sprawa - nie dla SP ZOZ w Nowym Mieście
· Warka jest wielkim placem budowy
· Wspaniały pomysł na przedszkole
· Nowa siedziba urzędu gminy
· Burmistrz Gizka zrezygnował z podwyżki
© 2005-2019  Kurier poludniowy    •    Wszystkie prawa zastrzeżone    •    projekt i wykonanie: iQuest